CZEKOLADA

CZEKOLADA Sfora z Krasnego Boru
 
Urodzona: 09.11.2012
 
Ojciec:  ELBRUS Gorzowska Panorama
Matka: PIPER Sfora z Krasnego Boru